Usluge

  • Projektovanje objekata vodosnabdevanja i kanalisanja naselja
  • Projektovanje postrojenja za prečišćavanje pitkih i otpadnih voda
  • Regionalni sistemi vodosnabdevanja i kanalisanja
  • Projektovanje drugih hidrotehničkih objekata: kaptaža, izvorišta, crpnih stanica i rezervoara
  • Priprema projektne dokumentacije na srpskom i engleskom jeziku
  • Izrada prethodnih studija opravdanosti i studija opravdanosti za izgradnju objekata

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, KONSALTING I INŽENJERING